Binnen Nuna Kinderopvang werken we met een communicatie methode die gebaseerd is op de theorie van Thomas Gordon.
Deze communicatiemethode dient als leidraad voor onze pedagogisch medewerkers. Alle pedagogisch medewerker hebben de training gevolgd of zullen deze wanneer zij in dienst zijn gekomen zo spoedig mogelijk volgen.

Gordon gaat uit van het volgende:

  • Om te weten wat de behoeften zijn van een kind moet je 'actief luisteren'.
  • Door te spreken vanuit een 'ik boodschap 'leert een kind ook rekening te houden met jouw.
  • Door kinderen te stimuleren hun eigen problemen op te lossen, stimuleer je de zelfstandigheid van het kind.

Een korte toelichting hierop:
'Actief luisteren' houdt in dat je open staat voor het kind. Je luistert naar wat het kind zegt, maar belangrijker is om te ontdekken wat het kind bedoelt. Als een kind vraagt 'mag ik een snoepje?', kan het kind bedoelen 'ik heb honger!'. Als opvoeder ben je ook een mens met eigen behoeften en gevoelens. Gordon stelt dat kinderen daar pas rekening meekunnen houden als zij ze ook begrijpen. Het is dus belangrijk dat de opvoeder ze aan het kind duidelijk maakt en uitlegt. Dit doe je door een zogenaamde "ik" boodschap. Als je hoofdpijn hebt, kun je op een kind dat lawaai maakt reageren met: "Hou nu eens op met die herrie!!"maar zo'n opmerking aard vaak ineen conflict. Beter is het volgens Gordon een "ik" boodschap te geven. "Ik heb vandaag hoofdpijn, ik heb last van het lawaai". Als je een boodschap geeft waarin je jou behoeften en gevoelens uitlegt, geef je de kinderen de vrijheid om daar op te reageren en met een eigen oplossing te komen.

Gordon is ervan overtuigd dat kinderen heel goed in staat zijn zelf problemen op te lossen. Door kinderen zelf een oplossing te laten vinden, respecteer en stimuleer je ook de zelfstandigheid van het kind. Het gaat er niet om, benadrukt Gordon, dat een van de partijen als winnaar uit de bus komt. Je moet samen proberen tot een oplossing te komen die voor beide bevredigend is, zonder dat je als opvoeder de strijd aangaat met het kind. De Gordon methode wordt dan ook wel de "Geen verlies methode" genoemd.

Laatste nieuws

  • Everybody likes a compliment…

    Op 15 september jl. is Nuna kinderopvang, i...

  • Vacatures en stages

    Nuna Kinderopvang is een fantastisch plek om te we...

Aanmelden

Wilt u meer informatie over onze mogelijkheden, vul dan het aanmeldformulier in. 

Aanmeldformulier

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account