Hecht team

Wij leren kinderen spelenderwijs de wereld te begrijpen en hun rol daarin te vinden.

- Directie

De kwaliteit van onze dienstverlening en de aandacht voor het kind is voor een groot deel afhankelijk van ons personeel. Opvang is niet alleen verzorging en verantwoorde voeding. Een deskundige en professionele groepsleiding met pedagogische scholing is onontbeerlijk en zij zijn dan ook het hart van onze organisatie. Wij werken altijd met gediplomeerde medewerkers. Om deze kwaliteit te waarborgen, besteedt het management van Nuna kinderopvang veel zorg en aandacht bij de selectie en begeleiding van haar werknemers. Naast zorgvuldige selectie, op basis van het door Nuna Kinderopvang opgestelde aannamebeleid, dragen wij zorg voor structureel goede werkomstandigheden.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account