Belangrijke links

www.boink.info
BOinK is dé landelijke vereniging voor ouders met kinderen in de kinderopvang. BOinK ondersteunt en versterkt de positie van ouders.

www.kinderopvangkaart.nl 
De Kinderopvangkaart is een website waarop alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties en gastouderbureaus in Nederland vermeld staan met als doel de transparantie in de kinderopvang te vergroten. U kunt de door u geselecteerde locaties met elkaar vergelijken op het gebied van de aangeboden kwaliteit en prijsstelling. De website is opgezet door BOinK met financiële steun van het Ministerie van OCW.

www.kwaliteitinkinderopvang.nl
KIK staat voor Kwaliteit In Kinderopvang. De kinderopvangorganisaties bundelen hun krachten met als doel de kwaliteit van de opvang, door onder andere uitwisseling van expertise, te verbeteren. 

www.landelijkregisterkinderopvang.nl
In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) worden alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang locaties, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen geregistreerd die voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen conform de Wet kinderopvang. 

www.minocw.nl
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verantwoordelijk voor de kinderopvang. De website van het ministerie houdt u daarover op de hoogte.

www.oudersonline.nl
Deze website is de grootste ouder-community van Nederland. Voor ouders en toekomstige ouders van baby’s tot en met pubers. 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag
Op deze website kunt u meer informatie vinden met betrekking tot de Kinderopvangtoeslag. 

www.gordoncommunicatie.nl
Op deze website wordt kunt u aanvullende informatie vinden over de Gordon-methode dat Nuna Kinderopvang in haar beleid hanteert.

Downloads

Hier kunt u alle openbare downloads van Nuna kinderopvang vinden.

Aanmelden

Wilt u meer informatie over onze mogelijkheden, vul dan het aanmeldformulier in. 

Aanmeldformulier

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account