Wet Kinderopvang

Liefde waar het kind naar verlangt en het respect wat het kind nodig heeft

- Directie

De Nederlandse Wet Kinderopvang (2010) regelt de kwaliteit, de financiering en het toezicht van kinderopvang in Nederland. Aanbieders van kinderopvang zijn verplicht zorg te leveren die bijdraagt aan de persoonlijke en fysieke ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. De Wet heeft kwaliteitseisen opgesteld waaraan aanbieders van kinderopvang moeten voldoen.

Minimumeisen zijn opgesteld voor:

  • Ouderparticipatie op bestuursniveau
  • Opleiding en deskundigheid van het personeel en bewijs van goed gedrag
  • Gezondheid en veiligheid
  • De ruimte en inrichting van het centrum
  • De getalsverhouding tussen verzorgers en kinderen en maximale groepsgroottes
  • Pedagogisch beleid en praktijk
  • Communicatie met de kinderen
  • Afhandeling van klachten

Nuna kinderopvang streeft altijd naar een kwaliteitsniveau dat hoger ligt dan deze eisen. Op Nuna kinderopvang is er zowel een pedagogisch plan, een werkplan en een huishoudelijk reglement. Dit ligt ter inzage op onze vestiging voor alle ouders en belangstellenden.

Ook wordt Nuna kinderopvang ieder jaar (on)aangekondigd door een GGD-inspecteur bezocht. Van het inspectiebezoek wordt door de GGD een inspectierapport uitgebracht. Naar aanleiding daarvan wordt de gemeente Eindhoven geadviseerd en ontvangt de oudercommissie een kopie van de bevindingen. Alle GGD-inpectierapporten van Nuna kinderopvang zijn via deze link te bekijken.

Zo houden we de kwaliteit van Nuna kinderopvang hoog en iedereen tevreden!

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account