Oudercommissie

In de kinderopvang staat het belang van het kind voorop maar ook de wensen van de ouders/verzorgers spelen een belangrijke rol.

Nuna Kinderopvang werkt hiervoor nauw samen met een enthousiaste oudercommissie die:

 • Bestaat uit ouders/verzorgers die op vrijwillige basis lid zijn
 • Wettelijke adviesbevoegdheden heeft
 • De belangen van de ouders/verzorgers direct behartigt en hen vertegenwoordigt
 • De kwaliteit bewaakt van het uitvoerende werk door Nuna Kinderopvang
 • Invloed uitoefent op het pedagogisch beleid
 • De betrokkenheid van de ouders/verzorgers stimuleert
 • De communicatie tussen de medewerkers van Nuna Kinderopvang en de ouders/verzorgers bevordert
 • Werkt met een Algemeen Reglement Oudercommissie en een Huishoudelijk Reglement Oudercommissie

Zo mag de oudercommissie (on)gevraagd advies uitbrengen over bijvoorbeeld:

 • De uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid (m.b.t. de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid)
 • Het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
 • De openingstijden
 • Het beleid rondom voorschoolse educatie
 • Vaststelling en wijziging van de klachtenregeling
 • Wijzigingen van de prijs van de kinderopvang

Deze adviesrechten zijn in de Wet kinderopvang opgenomen.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben aan ons, of lijkt het u leuk om met ons mee te denken over de kwaliteit van Nuna Kinderopvang dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij brengen u graag in contact met de leden van de oudercommissie. Aanmelden kan via email via het aanmeldingsformulier lid oudercommissie.

logo ingekleurd home
BOinK is de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen. Veel (werkende) ouders brengen hun kind naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouder. BOink vind het belangrijk dat de belangen van deze ouders worden vertegenwoordigd en dat ouders en oudercommissies goed geïnformeerd zijn.

Als verenging hebben zij leden. De leden zijn oudercommissies van kinderopvangorganisaties. Als de oudercommissie lid is kunnen alle ouders van de betreffende locatie / het betreffende gastouderbureau gebruik maken van hun dienstverlening.

Klik hier voor de website van BOink voor meer informatie voor oudercommissies. 

Laatste nieuws

 • Everybody likes a compliment…

  Op 15 september jl. is Nuna kinderopvang, i...

 • Vacatures en stages

  Nuna Kinderopvang is een fantastisch plek om te we...

Aanmelden

Wilt u meer informatie over onze mogelijkheden, vul dan het aanmeldformulier in. 

Aanmeldformulier

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account